Binnenland, zaterdag 19 mei

Twist over verarmd uranium

(Van een verslaggeefster)

AMSTERDAM - Blootstelling aan verarmd uranium dat in het milieu is vrijgekomen, zoals in het recente verleden bij enkele rampen is gebeurd, heeft niet geleid tot schade voor de gezondheid. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de ministers van Volksgezondheid (VWS), Defensie en Milieubeheer (Vrom).

Het rapport is meteen onder vuur genomen door het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie, Laka.

Verarmd uranium ontstaat als bijproduct bij het verrijken van uranium voor gebruik in kerncentrales. Het wordt onder meer gebruikt in munitie en als stabilisatiemateriaal in vliegtuigen. Blootstelling aan verarmd uranium gebeurt voornamelijk via inademing van stofdeeltjes in gebieden waar dit materiaal in het milieu is gekomen. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de Golfoorlog, de Navo-interventie in Kosovo en de vliegramp in de Bijlmer.

Chemicus Henk van der Keur van Laka twijfelt ernstig aan de waarde van het advies. ''We weten uit onderzoek op dieren in de VS dat verarmd uranium wel degelijk schade kan toebrengen aan de gezondheid.''

De Gezondheidsraad schrijft voorts dat militairen uit de Golfoorlog weliswaar ongewoon veel gezondheidsklachten hebben, maar dat uitgebreid epidemiologisch onderzoek 'geen aanwijzingen oplevert dat hier sprake is van de gevolgen van blootstelling aan verarmd uranium'.

Van der Keur zegt dat hij al jaren alle onderzoek nauwlettend volgt. ''Dat onderzoek onder Golfsoldaten was geen epidemiologisch onderzoek, maar onderzoek onder slechts 33 soldaten. Dat zijn er niet veel, als je nagaat dat honderden militairen ziek zijn.''

Van der Keur hekelt het feit dat het onderzoek zich beperkte tot soldaten die splinters verarmd uranium in hun lichaam hadden. ''Ex-soldaten die mogelijk stofdeeltjes hadden ingeademd, zijn niet onderzocht.''

Van der Keur verwerpt ook de conclusie van Unep, de milieuorganisatie van de VN, dat het gebruik van munitie met verarmd uranium in Kosovo geen besmetting van het milieu op grote schaal heeft veroorzaakt.

Copyright: Het Parool