Mailing list:

Postbus 16544
1001 RA Amsterdam

Wapentuig! Blokeert Stork
Home
Links > >

(Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam)

De eerste Actie:


maandag 8 januari 2001
Blokkade bij de poort van Stork aan de Czaar Peterstraat 213 in Amsterdam.
Oprichting actiegroep wapentuig


Video from Kelly Reinhardt 56K / DSL
Stork niet happig op actie voor de deur (Ravage 2001#2)
Wapentuig richt zijn pijlen op Stork Parool

Het Initiatief voor aktiegroep Wapentuig! kwam op 9 december 2000 in de Vrije Zone na discussie over Amsterdam, als broedplaats van militaire handel

Foto Thomas Schlijper

Jos Linnebank Noordhollands Dagblad 9 jan 2001 Foto PVW/Eran Oppenheimer Telegraaf 9 jan 2001 Foto WFA
Nederland was fout c) Foto Thomas Schlijper All the Arms we Need (c) Foto Thomas Schlijper (c) Foto Thomas Schlijper
foto's: Thomas Schlijper e.a.
Geef om Zorg! Niet om Wapens !
Wapenhandel = Moordhandel !
De een z'n dood is de ander z'n brood
Heb 't Lef : Wapens Weg !
Make Love
Not War !
   
.
Stop de wapenhandel; Stop de wapenproductie,
Stop Stork!
Wapenhandel? Wapenproductie? Hier? Ja, hier midden in Amsterdam zit een van de vijf belangrijkste wapenfabrikanten van Nederland. En dat is niet niks, want Nederland is de op vijf na grootste wapenexporteur in de wereld en exporteert wapentechnologie naar meer dan honderd landen.

Stork maakt (naast civiele producten) onderdelen van raketten, marineschepen, helikopters, jachtvliegtuigen en levert zogenaamde simulatieapparatuur voor tanks, kanonnen, houwitsers en pantservoertuigen. Stork is betrokken bij de ontwikkeling van grote wapensystemen in internationaal verband.

Wapens zijn niet de oorzaak van oorlog, maar de aanwezigheid van veel wapens maakt de kans op het uitbreken van geweld wel veel groter. En de bereidheid tot het vreedzaam oplossen van conflicten kleiner. Voor wapenfabrikant Stork een mooi gegeven, dan blijft er ook vraag naar de dodelijke handelswaar.

Momenteel is Stork betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig, de zogenaamde Joint Strike Fighter (de opvolger van de F-16). De Nederlandse regering stak al 200 miljoen gulden in de ontwikkeling van het jachtvliegtuig. Stork werkt  samen met o.a. de Turkse defensie-industrie. Zo wordt het omstreden Turkse leger (wegens de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen en de oorlog tegen de Koerden)  een partner van de Nederlandse.

De Joint Strike Fighter is net als de F-16 bedoeld voor de export. Zo worden toekomstige wapentransacties reeds voorbereid. Van F-16 zijn meer dan vierduizend exemplaren verkocht. Ze gingen naar 21 landen, waaronder Indonesië, Israël, Pakistan, Turkije en landen in het Midden-Oosten. Men verwacht dat er van de Joint Strike Fighter 5.000 stuks verkocht zullen worden.

Nederland wil ook nieuwe gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Nu al wordt gezegd dat dit meer dan 10.000 miljoen gulden zal gaan kosten. Daarnaast overweegt de overheid deel te gaan nemen in de verdere ontwikkeling van het vliegtuig. Voor deze deelname moet nog eens 1800 miljoen gulden betaald worden. Dit bedrag zal ongetwijfeld verdedigd worden met het motto dat het banen oplevert. Het tekort aan technisch opegeleid personeel wordt hierbij voor het gemak vergeten. Bovendien als dit geld in schone milieutechnologie gestoken wordt zou dit ook banen opleveren.

De kosten zijn enorm, maar dat er met de Joint Strike Fighter veel geld gemoeid is, is voor ons niet de belangrijkste reden om hier te protesteren. De belangrijkste reden is: dat wapens doden, dat ze niet bijdragen aan een veiliger en rechtvaardiger wereld voor iedereen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het voeren van oorlog om de vrede af te dwingen, zeker niet tot oplossingen leidt en vaak alleen maar meer slachtoffers kost.

Voorkomen is beter dan genezen.

Stop Stork, Stop de Joint Strike Fighter en stop geld in de ontwikkeling van vreedzame manieren om conflicten op te lossen of in technologie die het milieu spaart in plaats van in peperduur wapentuig. Dat levert ook banen op en nog belangrijker: is een bijdrage aan vrede in de wereld.

Nog een reden om maandag tegen Stork te protesteren:

De Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken willen het wapenembargo naar India en Pakistan beëindigen. Hiervoor worden drie redenen aangevoerd:
* Nederlandstond alleen en kreeg de rest van de EU niet mee
* Juridischeproblemen
* Bedrijvendie inkomsten misliepen.

1- In juli 1998 kregen wij van een medewerker van de Afd. Wapenbeheersing en Wapenexportbeleid een reactie op het boek de Nederlandse wapenhandel in de jaren negentig. Hij schreef: "Tot slot mag ik u wellicht nog wijzen op het feit dat Uw publicatie helaas ook diverse (feitelijke) onjuistheden  bevat, zoals bijvoorbeeld op blz. 63, waar wordt gesuggereerd dat de EU- gedragscode afschaffing van de nationale exportwetgeving impliceert. De  gedragscode geeft de Lidstaten expliciet de mogelijkheid  restrictiever te zijn indien dit gewenst wordt geacht. Als de vertegenwoordiger  van Nederland tijdens de tekstonderhandelingen heb ik mij hier ook sterk voor gemaakt." Heel mooi, maar nu het er om gaat, blijkt dat Nederland zich achter de andere lidstaten verschuilt en weigert een eigen beleid te voeren.

2- Waar het bij de juridische problemen om draait is voorlopig nog een vraagteken. Mogelijk willen bedrijven een schadeclaim bij de overheid indienen wegens gederfde inkomsten.

3- Wat de belangen van het bedrijfsleven zijn is heel duidelijk. Niet alleen Hollandse Signaal Apparaten uit Hengelo heeft nog goederen klaar staan voor verzending naar India. Bij Stork viel afgelopen zomer een uitgebreide pagina's lange bestelling van de Pakistaanse marine in de brievenbus. Stork heeft voor een aantal schepen van de Pakistaanse marine de motoren geleverd en schijnbaar moeten daar nieuwe onderdelen in. Die marine was overigens betrokken bij het conflict dat in 1999 uitbrak tussen India en Pakistan. De eerste keer dat kernwapenstaten gewapend met elkaar in conflict waren.
see also
antenna.nl/amokmar and antenna.nl/enaat
Kort verslag van 1e demonstratie actiegroep Wapentuig bij Stork op 8 januari.

All the Arms we Need (c) Foto Thomas SchlijperHet gigantische hekwerk aan de Czaar Peterstraat 213 verdween achter spandoeken van formaat.
De bekende protestzanger Jos Linnebank schalde met zijn Lied tegen Stork over het terrein, en later ook via AT5 door heel Amsterdam.
De royaal aanwezige pers mengde zich tussen ervaren actievoerders en verse sympathisanten.
Een keiharde blokkade was helaas niet mogelijk zonder de buur-bedrijven erg te hinderen.
Daarom kwam het accent van de demonstratie meer op informeren van pers en passanten.
Toen het protest zich verplaatste naar een van de feitelijke ingangen van Stork, namen verbaasde werknemers royaal de tijd om hun geheimzinnige werkzaamheden te onderbreken en zich te vergapen aan de voorhoede van de actiegroep.
De plaatselijke bedrijfsleiding van Stork weigerde alle communicatie met woordvoerders van Wapentuig, en haastte zich naar de camera van AT5 om te melden dat Stork ook civiele producten maakt, en dat we niet moeten denken dat je in Amsterdam (complete) wapens zult aantreffen, hooguit onderdelen voor defensie. Wij begrijpen deze reaktie wel. Complete vliegtuigen en boten passen trouwens niet door de poort.

Frans
W
Fokker/Stork Reclame
Stork vestigingen (ook in Indonesie)
 

Mailing list:

Postbus 16544
1001 RA Amsterdam


Wapentuig!
Top
Home
Links > >

(Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam)