Home

( Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam )

Wapentuig! cartoons:


terugtrekken
cagle Reclaim the streets posters zmag extra chapatte LOGO'S and Banners anti-war posters basvanderschot

Wapentuig! Links:

Nieuws
Aktieagenda
Vredessite Nieuws
Nieuws van Omslag

Nieuwe Oorlog in Irak
WWW.platformtegendenieuweoorlog.nl
unitedforpeace.org
veteransforpeace.org
Recente Wapenhandel naar Irak en het Midden Oosten Amok
Wapenleveranties aan Irak vpro

Nieuwe Oorlog in Afhanistan
3767 civilian deaths in Afghanistan [thru dec 6 2001]
Dotcon over de nieuwe oorlog
Pax.protest.net
RAWA Afghan women rights (against ALL war lords) VIDEO Interview

IsraŽl-Palestina links
Een Ander Joods Geluid
IsraŽl laat zich lastig boycotten (Ravage 2004#4)
Nederlands Palestina Komitee
Steunpunt Israelische Vredesgroepen
Vrouwen in het zwart Tegen de bezetting van Palestina
Electronic intifada
BBC middle east news
Israeli Reservists refuse
Democracyinaction.org
Salam-shalom.net
Yahoo.com news photo's
Al bawaba middle east news
Britons join 200 in human shield
Holland bedankt..voor die bommen (Ravage 2002#6)
Stopwapenhandel.org over Israel

refusenik
add it to your site


Educatie
Stichting Vredeseducatie
Warchild heel veel acties! Koop nu een kindertekening.
Kindsoldaten
Anti Oorlogs Museum Museumschip met exposities over de onaanvaarbaarheid van oorlog.

Help
UNHCR
Artsenzondergrenzen.nl
Islamic Relief
Warchild heel veel acties! Koop nu een kindertekening
International Campaign to Ban Landmines
Landmine removal project
Landmine survivors
Halotrust.org
The Landmine site click to help remove landmines!
Clearlandmines.com click here to clear landmines For Free !
Help de Molukken Doen
Peace Brigades International "grass roots" organisatie voor vrede
Peace Brigades International Nederlandgeweldloze bescherming van mensenrechten
zend vrijwilligers uit naar gebieden met onderdrukking of conflicten.

Internationaal
Controlarms.org
For Mother Earth
War Resisters International
War Tax Resisters Coordinating Committee
Trident Ploughshares 2000 van Zwaarden naar Ploegscharen
De Verenigde Naties
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Kernwapens
IALANA International Lawyers Against Nucleair Arms (Den Haag)
Kernwapens in Nederland
Atoomwapens in Volkel
Vredesaktiekamp Volkel archief
Bombspotting in Belgie
kernwapensweg.nl
Werkgroep Eurobom

Uranium:
Wise/uranium nearly all the fact sheets
Twist over veramd uranium (parool 19 mei 2001)

Tegen wapenhandel:
Campagne tegen de Wapenhandel / Amok
Werkgroep wapenhandel belgie
Vredessite over Wapenhandel (nl)
ENAAT European Network Against Arms Trade (EU)
EPSUSA (ECAAR) Economists Por Peace and Security (USA)
COAT Coalition to Oppose the Arms Trade (ca)
CAAT Campaign Against Arms Trade (uk)

Voor wapenhandel:
EADS European Aeronautic Defence and Space Company
Fokker/Stork Reclame
Stork vestigingen (ook in Indonesie)
NIID Lobby defensieopdrachten
ITEC wapenbeurs

Defensie
Marine.nl
Nieuws van Defensie
Vredes-missies Defensie
NATO Official Homepage
Military Analysis Network USA

De pers over wapens en wapenhandel:
In 22 jaar stortten 33 Nederlandse F-16 vliegtuigen neer; kosten een miljoen per dag
India koopt wapens, aardbeving of niet (volkskrant 2-2001)
Regering teruggefloten door 2e Kamer over wapenembargo India en Pakistan (indianet)
Amsterdam, broedplaats van militaire handel (Ravage 2000)
Nederlands Wapentuig voor India en Pakistan (Ravage 2, 2001)
Tweedehands wapentuig (NRC 1999)
Schiphol wapenhaven (Groene 1997)
Over Kernwapens in Nederland (Onkruit)
Shell's nuclear crimes John Dyer

Onderzoek
NIOD
Clingendael Instituut
CIA
Institute War-Peace Reporting
The Arms Trade Resource Center (us)
CIA "Fact" Book figures about all countries

Aktietips
Clowarmy.nl Bring in the clowns
Clolonel.nl Clownelijk loslopend Nederlands leger
Do it yourself !
Vredeslijst (mailing list)
Onkruit Vergaat Niet! Radicale acties

Privacy
Anticensure.com anoniem surfen
Freeproxy.net anoniem surfen
Proxify.com anoniem surfen
Megaproxy https anoniem surfen
Clearlydrunk.com https anoniem surfen
Epic.org privacy tools
Ben ik anoniem?
Geen id, Goed idee bond van id-weigeraars


Media
Freepressinternational.com
Extra! Onafhankelijk tijdschrift over media en maatschappij
Indymedia.nl
Digital Freedom Network voor vrije meningsuiting
Bits of Freedom komt op voor digitale burgerrechten

Mensenrechten
The Universal Declaration of Human Rights text in all languages
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (dutch)
Commissie Gelijke Behandeling
Amnesty International
Human Rights Watch
Defence for children
Buro Jansen & Janssen
Human Rights Internet
Index on Censorship
HOM Humanistisch Overleg
Hulp Politieke Gevangenen
Stichting Een Royaal Gebaar
Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen/ Steunpunt Vluchtelingen
Steun Mumia Abu-Jamal

Dienstweigeren
Dienstweigeren in Turkije zelfmoord?
koerdische dienstweigeraar voert actie
Koerdische dienstweigeraar moet terug
Dienstplicht in Rusland is slavernij, weigeren onbetaalbaar (nrc)
Yesh Gvul roept op tot dienstweigeren in Israel
Statement en lijst van Israelische Reservisten die nu weigeren

Vredesorganisaties
nvmp Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
Anti-Militaristies Buro met veel aandacht voor geschiedenis
Een Ander Joods Geluid
Peacepledge promotes non-violent action
Worldpeace is possible.com
De Vredessite.nl Den Haag
Haags Vredesplatform voor vrede en ontwapening
Vredesburo Eindhoven
Vredesbeweging.nl en vereniging Pais
Forum voor vredesactie Belgie
Pax Christi Nederland
Vrouwenvoorvrede
Campaign Ban Landmines
Anti-Landmijn Stichting
IKV
Kerk en Vrede
Humanistisch Vredesberaad
Vereniging Medische Polemologie
Hague Appeal for Peace
Internationale Vredesbrigades
Kindsoldaten

Balkan
Artimobiel
Balkan Sunflowers
Hope on the Balkans
Serbia Info
Joegoslavie Tribunaal VN
Peace Office Outpost
Stichting Bosna
Women of Srebrenica
Werkgroep Ned.-Srebrenica
Peace Flame '94
Balkan vredescoalitie
Tilburg Za Mir Ondersteunt onafhankelijke groepen in voormalig Joegoslavië.

Nog meer links
Peace Links and Resources

Meer links over vredesvraagstukken op antenna.nl


Amsterdam, broedplaats van militaire handel (Ravage 24/11/2000)


Het Initiatief voor de Amsterdamse Actiegroep Wapentuig! kwam op 9 december 2000 na discussie in de Vrije Zone
Een Blokkade van Stork op 8 januari 2001, de eerste actie.

Kort verslag
Stork (56K) | Stork (DSL) Video from Kelly Reinhardt
Stork niet happig op actie voor de deur (Ravage 2001#2)
Wapentuig richt zijn pijlen op Stork (Parool)Postbus 16544
1001 RA Amsterdam


Wapentuig!
Top
Home
(Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam)